Bezpłatne komputery dla mieszkańców Gminy Kościelisko

 W dniu 5 sierpnia uczestnicy projektu „Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko noclegi” podpisali umowy uczestnictwa.

 Od dnia 1 czerwca 2014r. Urząd Gminy Kościelisko rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki , Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – elnclusion.

Projekt nosi tytuł „ Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłonionych zostało 55 gospodarstw domowych, które w ramach projektu otrzymają zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarki oraz bezpłatny dostęp do internetu przez okres 5 lat.

W dniu 5 sierpnia 2014 uczestnicy zostali zaproszeniu na spotkanie, na którym Wójt Gminy Bohdan Pitoń i Skarbnik Stanisława Czubernat przedstawili ogólne założenia projektu oraz podpisane zostały umowy uczestnictwa w projekcie.

Poza gospodarstwami domowymi w projekcie biorą również udział szkoły oraz jednostki organizacyjne gminy. Łącznie Gmina Kościelisko uzyska dla swoich mieszkańców 151 komputerów. Wartość całego projektu szacowana jest na blisko  milion złotych.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na obsługę projektu i mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy powitają Nowy Rok zaopatrzeni w zestawy komputerowe oraz dostęp do internetu.


Możliwość komentowania jest wyłączona.