Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012

Lubelski Ośrodek Badań regionalnych Urzedu Statystycznego w Lublinie we współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego przygotowali publikację pt. „Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012”

Opracowanie jest doskonałym źródłem wiedzy o regionie, którego podstawową zaletą jest graficzne ukazanie zróżnicowania wewnątrzregionalnego w szeroko rozumianych sferach: środowiska, społeczeństawa i gospodarki. Atlas zawiera 100 map bardzo dobrej jakości pozwlające na dokonanie wielowymiarowych analiz przestrzennych.

Publikacja zaadresowana do wszystkich osób zainteresowanych województwem lubelskim, tj. zarówno do mieszkańców naszego regionu, jak również do pracowników administracji samorządowych i rządowych, pracowników naukowych, nauczycieli, studentów, uczniów oraz mediów. Wąwolnica noclegi zaprasza.