Kętrzyn

Kętrzyn noclegi pod pruską nazwą Rast istniał już w 1329 roku, kiedy to zbudowano tu strażnicę krzyżacką. Prawa miejskie otrzymał w 1357 roku i w tym okresie zaczęto obwarowywać miasto murami obronnymi. Po wojnie trzynastoletniej, już jako Rastembork (niem. Rastenburg), pozostał w granicach Prus Zakonnych, a później przeszedł do Prus Książęcych. Wtedy to w mieście stacjonowała dywizja Jana Henryka Dąbrowskiego.

Podczas drugiej wojny światowej w okolicach Kętrzyna, Gierłoży, wybudowano umocnienia kwatery głównej Adolfa Hitlera. Po II wojnie światowej miejscowość przyjęła nazwę Kętrzyn, od nazwiska Wojciecha Kętrzyńskiego, historyka i działacza niepodległościowego.

Obecnie kwatery Kętrzyn jest miastem powiatowym, w którym znajduje się wiele obiektów zabytkowych. Do najważniejszych należą: zamek krzyżacki z XIV wieku, bazylika mniejsza św. Jerzego zbudowana na miejscu strażnicy krzyżackiej, ewangelicki kościół św. Jana, neogotycki kościół św. Katarzyny i inne.