Tam, gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie…

Gmina Szczebrzeszyn noclegi położona jest w południowej części woj. lubelskiego i zachodniej powiatu zamojskiego. Obszar Gminy otacza oddalone od Zamościa o 22 km w kierunku zachodnim miasto Szczebrzeszyn – siedziba Urzędu Miejskiego. Szczebrzeszyn jest ośrodkiem administracji lokalnej, ośrodkiem handlowo-usługowym dla okolicznej ludności, a także ważnym punktem pełniącym rolę dydaktyczno-wychowawczą. Istnieje tutaj znane Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoły Podstawowe, Gimnazja oraz Szkoła Muzyczna. Obszar gminy utworzonej w grudniu 1972 r. obejmuje: miasto Szczebrzeszyn w tym 5 jednostek osadniczych: Szczebrzeszyn, Przedmieście Zamojskie, Klemensów, Szperówka, Błonie oraz 13 przyległych do gminy sołectw (Brody Małe, Brody Duże, Bodaczów, Wielącza Wieś, Wielącza Poduchowna, Wielącza Kolonia, Niedzieliska, Niedzieliska Kolonia, Kąty I, Kąty II, Kawęczyn, Kawęczynek, Lipowiec Kolonia).

Szczebrzeszyn jest ośrodkiem turystycznym na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.