We Władysławowie

Nie musiało upłynąć dużo czasu, by Władysławowo pensjonaty z cichej wsi rybackiej przeobraziło się w letnią stolicę Polski. W samym tylko Hallerowie powstały dwa spore pensjonaty, które mogły przyjąć 120 gości naraz., nie licząc kwater prywatnych rozlokowanych w Orłowie, Oksywiu, Swarzewie, Kuźnicy, Borze, Jastarni, Helu, a także Wielkiej Wsi, Chałupach, Chłapowie, Rozewiu, Jastrzębiej Górze i Karwi. Kolejnym impulsem przyspieszającym rozwój okolic była decyzja o wybudowaniu w okolicy Wielkiej Wsi pełnomorskiego portu rybackiego. Otwarty on został w 1938 r. i otrzymał nazwę Władysławowo, na cześć króla Władysława IV. II wojna światowa przerwała rozwój miasta. Port został zrujnowany, prawie wszystkie statki i łodzie rybackie zniszczone lub uszkodzone. Po wojnie dzieło lat 30. trzeba było rozpocząć właściwie od nowa. W 1954 r. połączono w jeden organizm administracyjny Wielką Wieś, port i Hallerowo. Otrzymały one wspólną nazwę Władysławowo, a 9 lat później nowej miejscowości nadano prawa miejskie.