ZAMEK – BASZTA w Kazimierzu Dolnym

Zamek został wzniesiony w połowie czternastego wieku na rozkaz Kazimierz Wielkiego. W piętnastym wieku dobudowane zostały dwa skrzydła mieszkalne (wyższe od strony zachodniej i parterowe od strony rzeki. W szesnastym wieku dobudowana została wieża mieszkalno-obronna. W czasach świetności, w latach 1509-44 zamkiem władali Firlejowie. Zamek został spalony i obrabowany w czasie potopu szwedzkiego a następne wieki to czas kiedy zamek popadał w coraz większą ruinę. Mimo, że jego rola obronna zanikała, zamek „brał udział” w działaniach wojennych: znajdowali tu schronienie konfederaci barscy, w czasie wojny 1809 roku Austriacy wysadzili część murów a w czasie powstania listopadowego Polacy ostrzeliwali stąd Rosjan. Kazimierz Dolny noclegi
Dzisiejszy stan zamku to efekt prac konserwatorskich prowadzonych zwłaszcza w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. noclegi Kazimierz Dolny
Baszta, położona o kilka minut marszu od zamku kazimierska, jest najstarszym zabytkiem miasta. Została zbudowana z miejscowej opoki w trzynastym lub piętnastym wieku jako jedyna kamienna część drewnianego zamku strzegącego w średniowieczu przeprawy na Wiśle. Po zamku nie ma już nawet śladu. Kazimierz Dolny pensjonaty
Przysadzista wieża ma około dziesięciu metrów średnicy i dwudziestu metrów wysokości. Na jej szczycie znajduje się doskonały punkt widokowy na Kazimierz i Małopolski Przełom Wisły. Wieża jest udostępniona turystom, na szczyt prowadza wysokie schody, które do wysokości sześciu metrów wiodą na zewnątrz murów i dopiero na tej wysokości prowadzą do wnętrza wieży i dalej klatką schodową na górę. Kazimierz Dolny wille

Barokowy zespół klasztoru Reformatów wzniesiony został na wzgórzu zwanym dawniej „Plebanią Górką” w siedemnastym wieku. W 1589 r. doszło do wymiany dóbr ziemskich między Mikołajem Przybyłą a kazimierskim proboszczem ks. Mateuszem Bechem. W zamian za dobra przyległe do kościoła parafialnego Mikołaj Przybył otrzymał wspomniane wzgórze i tego samego roku rozpoczął budowę świątyni, dokładnie na miejscu starej drewnianej kaplicy. Fundatorem prócz samego Mikołaja był jego ojciec Bartłomiej i szwagier Alfred Bugnerowic. Kazimierz Dolny apartamenty
Konsekracja kościoła, który wówczas przypominał raczej małą kaplicę, odbyła się 11 sierpnia 1591 r. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny z 1770 r. ze wspomnianym już obrazem przedstawiającym scenę Zwiastowania, kute żelazne drzwi datowane na 1589 r. pochodzące z pierwotnego kościoła. Wewnątrz możemy też odnaleźć epitafia rodziny Przybyłów, a na wewnętrznym dziedzińcu znajduje się dwudziesto-pięcio metrowa studnia z kołowrotem datowaną na 1629 rok. Spacerując tym wewnętrznym dziedzińcem, wzorem tego typu zakonów, natrafimy na „Bożą” aptekę, z ziołami na wszelkie dolegliwości.


Możliwość komentowania jest wyłączona.